Home

Ny sexualbrottslagstiftning 2021

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Prop. 2017/18:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människ Sedan den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft 2018 har det skett en stor ökning av antalet åtal liksom antalet fällande domar för våldtäkt. Antalet fällande domar som handlat om det nya brottet oaktsam våldtäkt är dock litet Kännedom om den nya sexualbrottslagstiftningen -Nedbrytning i kön och åldersgrupp 6 Det är ingen skillnad i kännedom mellan män och kvinnor sett till hela målgruppen. Den lägsta kännedomen är bland de yngre männen 18-20 år. Fråga: Känner du till att det kommit en ny sexualbrottslagstiftning (i media även kallad samtyckeslag Regeringen har nu lämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya sexualbrottslagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och innebär att om sex inte är frivilligt så är det olagligt. - Vårt uppdrag blir nu att öka kunskapen om den nya lagstiftningen Ny sexualbrottslagstiftning införs (JuU29) Det införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Syftet med det är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Förslaget innebär bland annat att

Regeringens proposition 2017/18:177 - Regeringskanslie

 1. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen an tar regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och i rättegångsbalken. Syftet är att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.. F örslagen innebär bl.a. följande
 2. Publicerad: 23 maj 2018 kl. 17.53 Uppdaterad: 19 juni 2018 kl. 10.04. Riksdagen har beslutat om den nya sexualbrottslagstiftningen. Samtliga partier står bakom den nya sexualbrottslagstiftningen
 3. En ny sexualbrottslagstiftning. Källor Originaldokument: En ny sexualbrottslagstiftning (pdf 829 kB), Källa. RH 2018:21; SOU 2007:54: Avsnitt Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi; uella självbestämmanderätten har förövaren av ett sexualbrott kränkt offret
 4. Eftersom den nya sexualbrottslagstiftningen infördes 2018 är det svårt att säga vad lagändringarna har fått för effekt på längre sikt. Man har dock kunnat se att det har blivit fler fällande domar för våldtäkt. I vissa fall har straffet också blivit strängare för de som döms
 5. 1 juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet i kraft. I 6 kap. 1 § Brottsbalken(BrB) finns bestämmelsen om våldtäkt. Arbetet till bestämmelsen behandlades i Regeringens förslag till lag, proposition En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Läs den här
 6. 8 jan 2018. Ny sexualbrottslagstiftning. Annons. Sex ska vara frivilligt. Det är den självklara utgångspunkten för de flesta av oss. Trots detta och åratal av jämställdhetsarbete ökar sexualbrotten i Sverige. För att vända utvecklingen behövs både attitydförändringar och ny lagstiftning
 7. Det nya förslaget bringar inslag av en förändrad framtidssyn där bedömningen kan komma att bli annorlunda. I och med skiftet av fokus till att handlingen ska ha ingåtts med bristande samtycke är en framåtblick av intresse att tillgodose vid analys av rättsfall. Den 23 maj 2018 beslutade riksdagen om en ny sexualbrottslagstiftning

Sexualbrottslagstiftningen - Nationellt centrum för

Den nya sexualbrottslagen börjar gälla från och med den 1 juli 2018. Brottsoffermyndigheten har fått ett uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning. Källa: polisen.s Hur fungerar den nya samtyckeslagen? Här är regeringen förslag om en ny sexualbrottslagstiftning, byggd på samtycke. Här är den nya lagen, punkt för punkt I och med en lagändring som trädde i kraft första juli 2018, ofta kallad samtyckeslagen, är principen att sex ska vara frivilligt grunden för den svenska sexualbrottslagstiftningen. I princip innebär det att allt sex där den ena parten inte medverkar frivilligt är en våldtäkt HT 2018 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Erik Svensson . 2 Innehållsförteckning 3.2 En ny sexualbrottslagstiftning.. 13 3.3 Sammanfattning och analys. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Karin Almgren och Ella Nyström samt justitierådet Dag Mattsson. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag til

23 maj 2018 17:52. Lagen innebär att gränsen för vad som är straffbart går vid om deltagande i sex är frivilligt. Samtliga partier står bakom den nya sexualbrottslagstiftningen 2 sexualbrottslagstiftning med frivilligt deltagande som det centrala gränsdragande rekvisitet.5 Betänkandet lades till grund för en proposition som antogs av riksdagen och lagen 6trädde ikraft den 1 juli 2018. Lagstiftarens budskap var tydligt: äntligen hade vi fått en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet och därmed ett ovillkorlig

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet föreslås. Sexualbrotten i Sverige ökar och det är yngre kvinnor som är mest utsatta. Samtidigt anmäls för få av dessa brott. För att vända den negativa utvecklingen behövs såväl ny lagstiftning som attitydförändringar I dag presenteras förslaget till en ny sexualbrottslagstiftning. Där är kravet på samtycke vid sex en av punkterna. - Passivitet kan inte tolkas som frivilligt deltagande, säger Mari. Den 1 juli 2018 fick Sverige en ny sexualbrottslag. I den nya lagstiftningen är frivillighet utgångspunkten, dvs. finns det inte samtycke till sex så är det olagligt. Dessutom har det införts ett nytt brott: oaktsam våldtäkt

Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftninge

Pris: 123 SEK exkl. moms : © 2017 Jure A Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018. Den 1 januari trädde ändringar i skollagen i kraft, nämligen de om nationella prov, obligatorisk förskoleklass och politisk information i skolan. Reglerna om obligatorisk förskoleklass ska dock inte börja tillämpas förrän höstterminen 2018 Ikraft 1 januari 2018. Nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor Under mellandagarna 2017 publicerade Skatteverket nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor, som kortfattat innebär en höjning till max 300 kr exkl moms. De nya avdragsgilla beloppen gäller från och med den 1 januari 2018 En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Här sammanfattar vi nyheterna i lagen jämfört med lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också läsa om hur du kommer åt den tidigare versionen av denna handbok som utgår från 1992 års lag liksom om Boverkets arbete med verkställighetsföreskrifter till nya lagen. Nyheter i 2018 års lag. Upsala Nya Tidning 26 maj 2018. flossa. utföra dansrörelse där raka armar svängs från sida till sida samtidigt som höfterna svängs från sida till sida. Skolan har infört musikraster och när fritidspedagog Abdi Hussein frågar eleverna vem som kan flossa bäst förvandlades skolgården till något som mer liknar en scen ur en musikalfilm

Från och med 2018 kan nya amorteringskrav börja gälla. Förslaget gäller nya bolån och är en så kallad skuldkvotsbroms. Läs mer om vilka som påverkas Frimärksåret 2018 bjuder bland annat på några jubileum, djur och natur. En blandning där det ska finnas något för alla smaker och behov Vi skriver om andnöd, spirometri, samsjuklighet mellan astma och kol, acos, rökning, miljöexponering, genetik, riskfaktorer, lungfunktion, behandling mot kol, nya läkemedel med mera. Här samlar vi våra nyheter om kol. Vi har också ett nyhetsbrev som heter Dagens Medicin Luftvägar för dig som alltid vill vara uppdaterad

Nya trender år 2018. Vilka blir de och hur kommer de att spela ut? Vi tar fram spåkulan och ser in i framtiden. Vilken trend tror du på? Läs mer 26 november 2018 Facebook Twitter En genomtänkt introduktion på nya jobbet är viktig både för anställda och arbetsgivare. Den som är ny får en snabb och trygg start och chefen får en medarbetare som jobbar effektivt från början. Men Tidningen ­Visions. Stöddjur är ett av de nya orden på nyordslistan 2018. Elefanten är kanske inte det lämpligaste djuret för uppgiften, men mycket roligare på bild för att illustrera artikeln. Foto: iStock. Årets nyordslista innehåller 33 ord som etablerat sig i svenskan under 2018. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen Nytt datum för tillämpning av förordning 2018/848 blir därför 1 januari 2022. Genom förordning 2020/1693 flyttas alla datum ett år framåt. Arbete med tillämpningsförordningar pågår och dessa kommer att träda i kraft i enlighet med de nya datumen. Mer information

New York (/nuːˈjɔɹk/ på amerikansk engelska; officiellt City of New York, på engelska ofta New York City, NYC) är USA:s mest folkrika stad med 8,2 miljoner invånare enligt den senaste folkräkningen (2010) [6] (upattat värde 2014: 8,5 miljoner [1]) och 19,6 miljoner invånare i storstadsområdet (2010). [6] [5] New York är ansedd som en världsstad med ett starkt globalt. 2018-06-12. En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen av bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld.. Ny eller begagnad Volvo S90 hos Bilweb. Vi har 197 annonser för Volvo S90 att välja bland. Jämför begagnade bilar från både bilhandlare och privatpersoner för att hitta den Volvo S90 som passar dig eller din familj bäst. Läs mer och köp Volvo S90 här via Bilweb.se, Sveriges första bilsajt Regeringen vill att bonus malus-systemet ska ersätta supermiljöbilspremien och gälla för nya bilar från den 1 juli 2018. Systemet innebär att den som köper en ny bil (fordonsår 2018. Title: Uppdatering. Ny klassificering parodontit. Sjukdomsstadier. Avd f parodontologi, Göteborg, 2018 Author: Tord Berglundh Created Date: 4/16/2019 1:44:51 P

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som börjar att gälla den 21 augusti 2018

Rolf Lassgård om nya Jägarna, framtiden: Måste hinna stanna upp och smälta det jag varit med om C More Publicerad 26 aug 2018 kl 12.34 Av: mattiasbergqvist Rolf Lassgård på en bild från kommande tv-serien Jägarna, som har premiär i november på C More Electrolux nya ugn är utrustad med kamera som håller koll på maten. Varumärket låter Andreas Kleerup tonsätta tiden som det tar att laga en sufflé. 6 Mars 2018, 15:1

Den här digitala handboken från Boverket handlar om 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. I just denna artikel kan du läsa om vilken lag som ska tillämpas, den tidigare lagen från 1992 eller 2018 års lag. Vilken lag ska tillämpas? Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen gäller alla ansökningar som inkommer till kommunen från. New York Yankees är en professionell basebollklubb i New York i delstaten New York i USA som spelar i American League, en av de två ligorna i Major League Baseball (MLB). Klubbens hemmaarena är Yankee Stadium.. Yankees är troligen världens mest kända varumärke när det gäller baseboll. Mest kända spelare är Babe Ruth, men även Joe DiMaggio, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Yogi Berra. Stockholm - New York Airbus A330-300 Flygtid: 8 timmar 30 minuter. Första intrycket. SAS lanserade en ny kabin under 2014, och trots att den nu har ett par år på nacken är den onekligen fortfarande väldigt fräsch. Kabinen är upplagd i en 1-2-1 konfiguration

Det här innebär den nya samtyckeslagen - Aftonblade

Hjulbasen på nya RAV4 har ökats på med 3 centimeter, annars är måtten på bilen ganska snarlika föregående generation. Chassits hållfasthet sägs har ökats på med 57 procent. Motoralternativen är antingen en bensindriven variant på två liter eller en 2,5-liters hybrid med el och bensin. Några dieslar finns inte - Toyota planerar att fasa ut dessa innan slutet på detta år När de nya besiktningsreglerna börja gälla tas regeln om respittid bort men om du har har beviljats respittid innan den 20 maj 2018 så gäller den. Läs mer om respittid här. Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till nya besiktningsregle Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning ersattes med fackförvaltningar. Du som fick stöd och service 2020 fortsätter att få det som vanligt efter årsskiftet ny utrustning: - heads-up display - digital kamerabackspegel - hÖgt led-bromsljus per mÅnad 2021 ram limited läs mer 5.495:- per mÅnad! 2021 ram 1500 night edition 4.995:- erbjudande! lÄs mer 2.439:- vÄgskatt 2021 ram 1500 offroad edition syns man inte, finns man inte! testvinnaren

Nya Toyota RAV4 kommer att möta tufft motstånd redan på salongsgolvet. Samma dag, den 28 mars 2018, och på samma plats, bilsalongen i New York, gör nämligen även nya Subaru Forester debut. De båda japanska suv-modellerna är därmed tajtare än någonsin Bristen går inte att rätta till i programmet, varken i Disgen 2016 eller Disgen 2018 eller senare utgåvor utan måste hanteras av användaren i varje enskilt fall. Problemet uppstår om användaren i Disgen 2018 lagt till Disgen-orter under någon av de nya Disgenorterna 'Övriga världen' och världsdelarna Nya energiskattesatser för el och bränslen 2019. Publicerat av: Annika Johannesson Detta innebär en höjning med 1,6 öre/kWh jämfört med 2018. Den förklaras dels av en tidigare beslutad nivåhöjning på 1,2 öre/kWh, dels en årlig indexuppräkning på 0,4 öre/kWh När nya Stora Coop-butiken öppnas i Eslövs blivande köpcentrum Flygstaden krymps nuvarande Coop Extra-butiken i centrala Eslöv till ungefär en tredjedel, blir en renodlad livsmedelsaffär och får samsas med andra butiker - och kanske bostäder - i ett nytt handelscentrum. Även på nuvarande stora parkeringsplatsen planeras nya bostäder Nya och begagnade bilar i lager 2018. 4 760 mil. 498 700 kr Bavaria Vällingby. BMW X5 xDrive40e 40e xDrive Panorama Individual Läder Driv Ass Plus Drag. 2017. 10 420 mil. 424 700 kr Bavaria Vällingby. BMW X1 xDrive25e 25e xDrive 50 MIL xLine.

En ny sexualbrottslagstiftning lagen

Se även medlemsinformation den 24 maj, den 29 oktober och den 29 november 2018, länkar finns till höger på sidan. Med de nya reglerna om karensavdrag ska sjuklön beräknas för alla dagar i sjuklöneperioden. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön 3. Bokslutet är fastlagt i början av 2018 4. Jag (100% aktieägare 1/1 2018) kan ta utdelning från 2017 enligt schablon beloppet under 2018 5. Jag beskattas 20% för utdelningen vid deklarationen 2019 Ursäkta om jag drar upp en gammal tråd, men jag är i en liknande situation: Jag har köpt ett lagerbolag som är skapat i Juli 2019

NY. Oscars - 2 filmer för 99:-REA. Vårrea Importfilm; REA. Vårrea Film; NY. Disney & Pixar 3 för 199:-REA. Njuta & Studio S - Vårrea; NY. Toppsäljarna 2018; Nya DVD sedan sist. Nyheter; Nyheter sedan sist; Listan nedan visar vilka produkter som som tillkommit sedan ditt senaste besök på Discshop. Nya sedan Besiktningsperiod var 24:e månad som styrs av föregående kontrollbesiktning. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att de nya inställelsereglerna ska gälla. Fordonen är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift. Fordon som undantas från krav på kontrollbesiktnin Nu är det beslutat. 9 000 ensamkommande får en ny chans att stanna i Sverige. Eftersom Centerpartiet valde att stödja regeringens omdiskuterade och kritiserade lagförslag fick det. SKL-larm: Sverige behöver 187 000 nya lärare Sverige 2018-02-20 20.00. Mer än hälften av alla som läser på högskolans yrkesprogram skulle behöva vara lärarstudenter för att klara behovet kommande år, enligt en rapport från SKL Den 1 mars 2018 infördes ett skärpt amorteringskrav för alla nya bolånetagare som reglerar hur mycket du ska amortera i förhållande till din inkomst. Läs mer

En kampanj om Samtyckeslagen & Frivilligt Sex | Av Fri Vilja

Vad är syftet med den nya sexualbrottslagstiftningen

1.1 skattesatsen för år 2018 till 21,75 procent, 1.2 preciseringar för år 2018 och nytt övergripande mål nr 22, 1.3det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2018, den av kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för 1.4 åren 2019-2021 samt investeringsplanen för åren 2019-2021 Den 1e Juli sker en stor förändring för dig som vill köpa ny bil. För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt. Vilken? Bonus Malus är namnet på en ny fordonsskatt för nya fordon som alltså träder i kraft 1 juli 2018.. Syftet med Bonus/Malus är i korta drag att förbättra vår miljö på ett effektivt och motiverande sätt

2018-09-11 Bilder på Iphone XS läcker en dag innan lansering. Den 12 september ska Apple visa upp den nya Iphone-telefonen Iphone XS men redan nu dagen innan kan bilder ha läckt på vad som verkar vara en telefon från en serie av tre modeller, enligt T3. Dessa tre ska vara den nya Iphone XS, en större Iphone XS Max samt en mer prisvärd Iphone XS Lite, som eventuellt också kan kallas. Star Wars - The Clone Wars - Season 6: The Lost Missions (Import) (2021-04-16) Barn & familj från 2008 med Matt Lanter Recensioner, spellistor och krönikor från Nöjesbladets musikredaktion. Få koll på ny musik - smalt och brett inom allt ifrån pop till hårdrock och r'n'b 1 juni 2018 träder en ny strålskyddslag i kraft. Den ersätter nuvarande strålskyddslag från 1988. Bakgrunden till den nya lagen är två direktiv från EU:s..

Så är det tänkt att samtyckeslagen ska fungera - P4

Från och med februari 2019 ska du lämna arbetsgivardeklaration (AGI) på ett nytt sätt och i en ny tjänst som heter Arbetsgivardeklaration Så påverkar nya skattesystemet dig och din husbil 15 juni, 2018 11:52 DET ÄR INTE ALLA NYA HUSBILAR SOM FÅR FÖRHÖJD SKATT. Regeringen och riksdagen har beslutat om ett Bonus/Malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar

I Teknikens Värld nummer 2/2018 som just nu finns att köpa ute i butik bjuder Hans på ett fullmatad provkörningsrapport där han går igenom bra och mindre bra grejer med nya Duster, inte minst hur den ter sig bakom ratten och på vägen Nya backar - två svarta pister - och en ny lift i Romme alpin 2018. Nyheterna för Romme alpins utbyggnad för 2018 med två nedfarter och en 6-stolslift (6-stols expresslift) förklarat mer i detalj, ihop med annan intressant fakta om Romme alpin Bredbandsbolaget ny hastighet på internet 2018.01 Det damp ner ett brev i lådan idag från BBB. De kommer att ta bort min nuvarande hastighet (100/10) och ersätta den med 100/100 De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2021 19 juni 2018 PTS föreskrifter om avgifter - PTSFS-2017:5. 1 februari 2018 PTSFS 2017:4 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Lisa Gemmel: Jag hade fel om samtyckeslagstiftningenSexualbrottslagen 2005 - det fastslår svea hovrätt den 26Brottsoffermyndigheten

Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. Lagföring, kriminalvård och återfall i brott. 2017-05-31 Gymnasielagen 2018. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Gymnasielagen 2018, ofta kallad endast Gymnasielagen eller Nya gymnasielagen (NGL), är en svensk lag som antogs 7 juni 2018 som en del av Sveriges asylpolitik sedan flyktingkrisen 2015. Den kompletterade men ersatte inte den tidigare antagna Gymnasielagen 2017 Ny kommunallag 2018 - vilka åtgärder behöver kommunerna vidta med anledning av den nya lagen? Sverige fick en ny kommunallag vid årsskiftet. Lagen har ersatt 1991 års kommunallag. Trots att den varit efterlängtad på många håll har det varit ganska tyst kring den nya lagen Upptäck Opel. Se våra aktuella kampanjer och erbjudanden. Kör en ny plug-in hybrid, elbil, SUV, kombi, småbil eller familjebil. Djärv design & tysk kvalitet. Välkomme Startsidan - De senaste nyheterna på st.nu - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local En möjlighet att unna sig en ny - och helt annan - Mercedes en gång om året. Hedin Bil är störst på Mercedes-Benz Hedin Bil är sedan flera år Sveriges största agent av Mercedes-Benz vilket gett oss erfarenheten, kunskapen och de verktyg som krävs för att ge dig och din bil den bästa möjliga service

 • Pantone till NCS.
 • ICA kasse volym.
 • Keats Ode.
 • Flicksländelarv.
 • Sommarjobb 2021 Stockholm stad.
 • Change password Microsoft account.
 • Vimplar med bokstäver att skriva ut.
 • Jelly Beans ICA.
 • Chromecast update download.
 • BBiG paragraph 19.
 • Rabattkoder Apollo 2020.
 • Test inbyggnadsugn.
 • Megamind game download.
 • 12 SA symptômes.
 • Parga TUI.
 • Vichyvatten hemköp.
 • Windows 10 home skapa lokalt konto.
 • 2 pm Time zone.
 • Downshifting svenska.
 • Patologisk lögnare symptom.
 • Extraspace Storage login.
 • Haus kaufen ohne Eigenkapital Rechner.
 • TV Puls 2 online bez limitu.
 • Olivträd gula blad.
 • Schlacht um Leningrad Film.
 • Where is Breyers ice cream made.
 • Inte korrupta crossboss.
 • Landstingsfullmäktige val.
 • Niklas Berntzon Merinfo.
 • Club Creo rabattkod.
 • Samsung Odyssey G7 32 Prisjakt.
 • Por el amor de una mujer letra coque Muñiz.
 • Klungan YouTube.
 • Across the River and into the Trees.
 • Gemiddelde loonkosten per werknemer.
 • Tarkett iQ One Akustik.
 • Synagoga Södermalm.
 • Eka Swingblade Engelsons.
 • Saltkvarn Salt.
 • IPhone 6 GPS antenna.
 • Tierpark Berlin karte.