Home

Kina bnp pr. indbygger

Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP).Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare.Köpkraftsparitet tar hänsyn till fler faktorer än växelkurs, såsom inflationsnivå. Væsentlig økonomisk vækst i Kina begyndte kun at overholdes i 1950'erne, da kommunisterne under ledelse af Mao Zedong lykkedes at forene et fragmenteret imperium. Indtil det tidspunkt havde landet et katastrofalt lavt niveau af BNP pr. Indbygger. Kina i begyndelsen af det 20. århundrede var præget af en høj grad af ledighed og fattigdom

BNP per indbygger - Globali

Verdens landes BNP pr

 1. Desuden har Kina demografien imod sig. Kineserne føder simpelthen færre børn end amerikanerne. Det rammer det langsigtede vækstpotentiale for den kinesiske økonomi negativt, vurderer han. Den kinesiske regering har en målsætning om at fordoble BNP per indbygger i perioden fra 2010-2020
 2. Kigger vi på figur 6.2, så kan du se, at væksten for både Kina og verden falder voldsomt i 2008. En sådan periode med lav vækst kaldes lavkonjunktur Figur 6.2: Vækst i BNP pr. indbygger i Kina og verden fra 2000 til 201
 3. Bruttonationalproduktet (BNP) målt pr. indbygger i PPS gør det muligt, at sammenligne indkomstniveauet i de enkelte EU-medlemslande. PPS (purchasing power standard) er en såkaldt kunstig valuta, der tager højde for de prisforskelle, der ikke afspejles i valutakurserne

Målt pr. indbygger var Danmarks BNP i 2017 377.700 kr. i årets priser. I forhold til fem år tidligere var det en stigning på 38.700 kr. i løbende priser og omkring det halve i faste priser, hvor inflationen er fratrukket. På grund af den økonomiske vækst, der i sidste ende især skyldes produktivitetsstigninger som følge af teknologiske fremskridt, stiger BNP pr. indbygger normalt. Kina bnp pr. indbygger; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Kina bnp pr. indbygger. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Folkeskolens prøve i tysk. Tysk. Læs mere. SE MERE. 4 0 . U. Her kan du blive meget.

129.451 dollar i BNP per indbygger (2019) Macao er et område med omkring 600.000 indbyggere, som du finder på en halvø i det sydlige Kina. Det er en speciel kinesisk administrativ region, og derfor ikke altid med på listen over rigeste lande BNP og handel langt fra står mål med befolkningens størrelse, jf. tabel 1 og 2. Til sammenligning er Kinas BNP 7 gange større end Danmarks. Kina er i dag den sjette største økonomi i verden målt på BNP. Trods Den kinesiske bruttonationalindkomst pr. indbygger er også lav, hvis der regnes i købekraftsparite Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Kina - BNP per capita PPP Kina - BNP fra Manufacturing. Vietnam Bnp Per Capita. ALT ANDET LIGE - Kina: Et vækstmirakel? Historical GDP of China - Wikipedia. Kina - BNP per capita. Storbritannien Bnp Pr. Indbygger Med et BNP pr. Indbygger på $ 45.723 per år, Canada er i enogtyvende stilling. 22. Danmark. Danmark er et af de lande med den højeste indkomst per capita i verden med $ 45.451 pr. År. 23. Island. Island har a BNP pr. Indbygger på 45.269, hvilket gør det det tyvtredjelande land med det højeste niveau af rigdom i befolkningen. 24. Belgie

Det har det højeste BNP pr. Indbygger af alle byer i Kina. Byen er berømt for den berømte kantonmesse, landets største og ældste. Guangzhou har været et vigtigt handelscenter i århundreder. Det var den eneste kinesiske havn, der var åben for udenrigshandel i lang tid Summen divideres med antal indbygger i landet og udgør derefter BNP pr. indbygger. Dette tal er i tabellen blevet målt mellem seks udvalgte lande i tabellen i henholdsvis 2012, 2014 og 2016. For at give et bedre indblik i Kinas udvikling over årene har jeg beregnet den procentvise stigning af tallene i tabellen og angivet beregningen af tabellen som tabel 1a

148

Lista över länder efter BNP (PPP) per capita - Wikipedi

 1. Et lands BNP er den samlede erhvervsmæssige produktion (inklusiv den offentlige sektor) Lande har som samfundsfagligt mål at have et stigende BNP Danmarks BNP pr. indbygger var i 2005 33.973, hvor Mailis var 1.033, hvilket betyder, at Danmarks var cirka 32,9 gange større. Grunde
 2. Når man således sammenligner økonomier på grundlag af BNP pr. Indbygger, ser Luxemburg ud til at være den rigeste nation i verden med et tal på 95000 USD, Indien, der er placeret på 11. pladsen på BNP-listen, besætter en lavt 143. plads, og Kina, som er antagelig den største økonomi i verden får en dårlig 98 rang
 3. I 2019 overskred BNP pr. Indbygger på det kinesiske fastland $ 10.000, hvoraf Beijing og Shanghai oversteg 22.000 $, Jiangsu var næsten $ 18.000, Zhejiang og Fujian overskred 15.000 $, Guangdong og Tianjin overskred 13.000 $, og Hubei , Chongqing og Shandong overskred US $ 10.000
 4. Statistik om Energiforbrug pr. indbygger i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort
 5. skar Kinas BNP med 2-3 procent, vilket betyder att Kinas ekonomi kan komma att krympa under första kvartalet. Samtidigt konstaterar de att problemen spiller över på resten av världen och att de första att drabbas är de asiatiska länderna som är nära kopplade till Kina via handel eller turism
 6. Markedsrapport Kina / Dansk Erhverv og EKF - Danmarks Eksportkredit uni 2019 4 Tabel 3: Eksportudsigt for Kina 2018 (skøn) 2019 (skøn) 2020 (skøn) Vækst i dansk vareeksport til Kina (pct.) -1,1 10,0 8,4 Vækst i dansk tjenesteeksport til Kina (pct.) -11,8 -5,5 -0,
 7. BNI per indbygger er ligesom BNP per indbygger et mål af per-capita nationalindkomsten, som ofte anvendes ved sammenligning af forskellige landes velstand.Den beregnes på grundlag af bruttonationalindkomsten, et af de begreber, som indgår i nationalregnskabsligningen

halvanden meter kyst pr. indbygger. Det er faktisk mere end svenskerne, som på trods af landets store areal kun har lidt mere end 1 meter kyst pr. indbyg-ger. Et andet kendetegn ved Danmarks geografi er de mange øer. I nævnte rækkefølge er Sjælland, Vend-syssel-Thy, Fyn, Lolland og Bornholm arealmæssigt de største øer. Jylland (inkl Japan, der allerede i 1900 havde været Kina overlegent, havde overvundet ødelæggelserne i forbindelse med Anden Verdenskrig og var i slutningen af 1900-tallet verdens næststørste økonomi. BNP pr. Indbygger i 1975, (1999-dollars) Kina; Økonomisk reform - eller revolution? Arbejdsspørgsmål til Socialisme med kinesiske særtræ

Listen over BNP pr. Land fra Verdensbanken er næsten identisk med data fra Den Internationale Valutafond: USA. Bruttonationalproduktet er 17419 mia. Kina. Bruttonationalproduktet er 10360 mia. Japan. Bruttonationalproduktet er 4601 mia. Tyskland. Bruttonationalprodukt er 3853 mia. Det Forenede Kongerige. BNP er 2942 mia. Frankrig Frihed til at foretage valg Gavmildhed BNP pr. indbygger Social støtte Langt liv med sundhed Danmark Ingen korruptio

Mit bud er BNP/indbyggertal = BNP pr. indbygger. Er det rigtig? Så man fx ser at BNP'en for Kina i 1989 er 1.204 milliarder dollars, og indbyggertallet er 1.119 mio. indbygger, er dette så rigtigt: 1.204/1.119=1,07. Så dvs. at BNP pr. kinesisk indbygger i '89 er 1,07 milliarder? Håber der er nogen der forstår min kringlet forklaring. Udvikling i BNP pr. indbygger 1990 21 1 077 2221 3 379 3 3ss 3 097 28283 24 102 007 1780 1786 4 448 222 37887 32208 Faste priser - USS Verde n Il-lande Mellemindkomstlande Lavindkomstlande Afrika Syd for Sahara Europa og Centralasien Latinamerika og Caribien Mellemøsten og Nordafrika Sydasien østasien og Stillehavet Tanzania Egypten Kina Vietna Disse er lister over regioner og lande efter deres estimerede reale bruttonationalprodukt (BNP) pr. Indbygger i form af købekraftsparitet (OPP), værdien af alle endelige varer og tjenester, der produceres i et land / en region i et givet år divideret med befolkningen størrelse. Skøn over BNP pr. Indbygger ( internationale dollar ) her stammer fra PPP-skøn Top pictures of Kenya Bnp Pr. Indbygger Collection of photos Welcome: Kenya Bnp Pr. Indbygger [in 2021] Browse kenya bnp pr. indbygger collection of photosor view 04468 live running statu

En meget almindelig måde at sammenligne utallige andre målinger på er pr. Indbygger, og det virker også værdifuldt for mig, når det kommer til militærudgifter Nu har hun tabt noget for Kina. Det japanske økonomiske mirakel gjorde det muligt for landet at nå og endda overgå niveauet for bruttonationalprodukt pr. Indbygger i de mest udviklede lande i begyndelsen af 90'erne. Nu overstiger det det globale gennemsnit med 2 gange. Japans BNP efter å Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande. Gå til delmål 8.2 Indikatorer. 8.1.1. Årlig realvækst i BNP pr. indbygger. Download data. Forklaring.

Energiforbrug - fossile brændsler- Co2 og vedvarende energi

Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP).Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag BNP per capita är ett mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land Mængdeindeks for BNP pr. indbygger (på regionalt plan - se BNP og regionale regnskaber for husholdningerne) anvendes ved fordelingen af strukturfondsmidler inden for EU. Regioner, hvor det faktiske BNP pr. indbygger er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet (taget over en periode på tre år), er berettiget til at modtage støtte fra. Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet . Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag I 1978 lå BNP pr. indbygger væsentligt under gennemsnittet for de afrikanske lande, men trods den imponerende vækst ligger Kina dog stadig langt efter udviklede økonomier som fx USA, Tyskland og de nordiske lande målt på BNP pr. indbygger, fortæller Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen Statistik om Energiforbrug pr. indbygger i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort

Kinas BNP. BNP pr. Indbygger. Kinesisk økonomi - Økonomi 202

Verdens landes BNP pr. indbygger i 2006. BNI per indbygger er ligesom BNP per indbygger et mål af per-capita nationalindkomsten, som ofte anvendes ved sammenligning af forskellige landes velstand. 43 relationer Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er opdateret i 2018 med de tilgængelige tal for 2017. Ved at klikke på Link til kilde i skemaet, har du mulighed for at se Verdensbankens data Bruttonationalprodukt er et lands samlede produktion i en given periode, oftest et år eller et kvartal. BNP opgøres som værdien af den samlede produktion med fradrag af værdien af de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen. BNP er desuden lig med summen af privat og offentligt forbrug og investeringer samt nettoeksporten af varer og tjenester (endelig indenlandsk.

Kina - statisti

 1. BNP pr. Indbygger er et meget brugt mål for økonomisk aktivitet og bliver meget nyttigt, når man sammenligner et land med et andet. Bruttonationalprodukt (BNP) er den monetære værdi af alle varer og tjenester, der er produceret i en periode (kvartalsvis eller årligt)
 2. dst fordi en væsentlig del af den skabte værdi tilfalder pendlende arbejdskraft fra andre kommuner med videre
 3. der om ens eget. Hongkong, der lige nu er under angreb fra de kommunistiske magthavere i Kina, har omtrent halvanden gange så stor befolkning som vi og omtrent samme BNP pr. indbygger - lidt over, hvis der korrigeres for købekraftsforskelle
 4. BNP PR. INDBYGGER - Et mål for velstand BNP som velstandsmåler - Husproduktionen er ikke medregnet - Skæv social fordeling - Skæv geografisk fordeling - Tager ikke højde for miljøet Mali kontra Danmark 56896 57.572-676 = Er det højere? Husproduktionen er ikke medregnet BNP

Konfucius eller kommunisme - hvilke værdier skal supermagten Kina bygge på? 9.1 Kollektivisme og magtdistance i Kina. 9.2 Traditionelle værdier i Kina. 9.3 Leninisme og maoisme. 9.4 Er kineserne traditionsbundne, BNP pr. Indbygger i forskellige lande. 1960-2018. 0. CO2-udledning pr. indb. 2 En skilsmisse mellem Storbritannien og EU efter den britiske afstemning den 23. juni risikerer at føre til økonomiske tab på begge sider af kanalen. Økonomisk er der derfor stor interesse i at undgå et Brexit - og hvis Brexit indtræder, at undgå at skabe handelshindringer for hinanden. En række beregninger viser et tab i BNP pr. britisk indbygger i 2030 på omkring 6 pct. o

Sundhedsudgifterne pr. indbygger er steget med 35 pct. siden 2000 . Antallet af indbyggere i Danmark er stigendemen v, æksten i befolkningenforklarer kun en mi n-dre del af stigningen i sundhedsudgifterne. De offentlige sundhedsudgifter pr. indbygger (i 2010-priser) er nemlig steget med 35 pct. siden 2000, jf. figur 3 Kontrollera 'indbygger' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på indbygger översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Bnp Per Capita - Liste Over Land

Kina er først ude af coronakrisen - men langsigtede udfordringer venter. Kina står med armene i vejret på krisens målstreg, og en ny investeringsaftale skaber muligheder for dansk eksport. Men det kinesiske vækstlokomotiv arbejder samtidig målrettet på at blive selvforsynende inden for strategiske industrier Ifølge en særkørsel fra Danmarks Statistik nåede BNP i 2019 op på kr. 414.389 pr. indbygger Trekantområdet, målt i løbende priser. Det er cirka 10 % mere end landsgennemsnittet. Sammenligner man med de fire øvrige storbyområder overgås Trekantområdets BNP pr. indbygger kun af Hovedstadsområdet, hvor BNP udgør kr. 471.155 pr. Kontrollér oversættelser for 'indbygger' til svensk. Gennemse eksempler på oversættelse af indbygger i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik

Rapport: Vi er det land i verden med flest smartphones per indbygger. Næsten otte ud af 10 danskere ejer en smartphone. Det gør Danmark til det land i verden, der har den højeste smartphone-penetration, viser ny undersøgelse Fx medregnes rente- og aktieindkomst fra udlandet i BNI, men ikke i BNP. Målt ved BNI pr. indbygger er Danmark det 6. mest velstående OECD-land i 2018, jf. tabellen. Schweiz er 18 pct. rigere end Danmark, mens USA er 8 pct. rigere end Danmark. Omvendt er Grækenland kun omtrent halvt så velstående som Danmark indbygger translation in Danish-English dictionary. en The product concerned by the possible circumvention is electronic compact fluorescent discharge lamps with one or more glass tubes, with all lighting elements and electronic components fixed to the lamp foot or integrated in the lamp foot normally declared under CN code ex853931 90 (TARIC code 85393190*91) (the product concerned. Kina bliver dog udelukkende verdens største økonomi på grund af landets enorme befolkning. I dag er USA's NP pr. indbygger mere end 6 gange så stort som det til-svarende tal i Kina, og selv om Kinas samlede BNP overhaler det amerikanske om få år, så vil BNP pr. indbygger fortsat ligge langt lavere Kina Japan USA. Solidaritet i praksis -EU's samhørighedspolitik • Regionalfonden • Socialfonden • Samhørighedsfonden Mindre udviklede regioner: BNP pr. indbygger, som ligger under 75 % af EU-gennemsnittet Overgangsregioner: BNP pr. indbygger, som ligger mellem 75 % og 90 % af EU-gennemsnittet Mere udviklede regioner: BNP pr.

pr. indbygger næsten fordoblet - og ser vi isoleret på Kina, er udviklingen gået langt hurtigere. Her er BNP pr. indbygger på 10 år mere end fordoblet fra 3.069 US dollar i 2006 til 6.894 US dollar i 2016. Med den høje økonomiske vækst i Kina er blandt andet fulgt en livsfarlig luftforurening fr Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - USA - BNP per capita Store kommunale forskelle i væksten i BNP pr. indbygger. Fra 2009 til 2019 er Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger øget med 15 pct. realt, svarende til en gennemsnitlig årlig BNP-vækst pr. indbygger på 1,4 pct. Væksten har været særlig kraftig i perioden 2013 til 2019 med et gennemsnit på 1,9 pct. årligt Danish Vort BNP pr. indbygger er steget fra 64 % af EU-gennemsnittet i 1983 til 87 % sidste år. more_vert open_in_new Link til kild 1 FAKTA Officielt navn: Republikken Cuba Hovedstad: Havanna Sprog: Spansk Indbyggertal: 11,2 millioner Statsoverhoved: Dr. Fidel Castro Ruz (genvalgt i 2003 for fem år) BNP pr. indbygger: USD Areal: km 2 (Øen Cuba: km 2, Ungdommens Ø: km 2, tilhørende øer: km 2 ) Højeste bjerg: Pico Real del Turquino m Længste flod: Cauto 370 km Relativ luftfugtighed: 81 % Gennemsnitlig temperatur: 25.

Metode . Det bruttonationalproduktet (BNP) per capita tal på denne side stammer fra beregning af PPP. Sådanne beregninger udarbejdes af forskellige organisationer, herunder IM BNP pr. Indbygger beregnes ved at dividere det samlede BNP med antallet af mennesker, der bor i landet. Et højere BNP pr. Indbygger indikerer en overlegen levestandard. 2. arbejdsløshedsrat BNP pr. indbygger i US dollars og CO 2 udledning pr. indbygger i tons. 2011. Den arabiske verden Argentina Australien Brasilien Canada Kina Tyskland Danmark Storbritannien Indien Japan Ghana Mexico Malaysia Nigeria Norge New Zealand Rusland Sverige Tyrkiet USA Syd Afrika y = 0,0001x + 3,90 R = 0,36 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 Kina 5003 ( bruttonationalproduktet pr indbygger i 2003) l 8,5 % (Årlige vækstrate 1990-2003) I det følgende forudsættes, bruttonationalproduktet pr. indbygger i de to lande vil vokse med uændret årlige vækstrate efter 2003. b) Bestem, hvornår de to lande vil have samme bruttonationalproduktet pr. indbygger I tabellen ses bruttonationalproduktet pr. indbygger i USA og kina for året 2003. Endvidere ses den årlige vækstrate i bruttonationalproduktet pr. indbygger for årene 1990-2003 i de to lande. Usa 37562 ( bruttonationalprodu

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv af Carl-Johan Bryld. Denne iBog® nedlægges per 1/7-2020 Landenavn 1991 2016 1991-2016 årlig vækst samlet vækst fordoblingstid ; Angola : 3359 : 5972 : 2,33% : 78% : 30 år : Albanien : 3346 : 11356 : 5,01% : 239% : 14. Antal børn født pr. kvinde. På dette billede kan man bekræfte FN's prognoser om, at Afrika's befolkning vil være ca. 3 gange så stor i 2050. Ved at sammenligne antal børn født pr. kvinde og BNP pr. indbygger, kan man se, at lande med mange fødsler pr. kvinde har en lav BNP pr. indbygger og dermed en dårlig økonomi

Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Indonesien - BNP 16.10 BNP pr. indbygger i Kina. USD; 16.11 Den kinesiske arbejdsstyrke, 19782002. Mio. 16.12 Investeringer som andel af BNP i 4 asiatiske lande; 16.13 Uddannelse i Kina. 1978-2004; 16.14 Bedre uddannelse? Andele med primær, sekundær og tertiær uddannelse i Kina; 16.15 Produktivitet i den primære, sekundære og tertiære sektor i Kina

BNP pr. indbygger - GeoTem

Bioskop4dRigeste Lande Pr Indbygger. Images, images, and more images. BNP og landegrupper. Verdens landes BNP pr. indbygger - Wikipedia, den frie Danske husstande har EU's femtestørste CO2-aftryk. Hvad er det rigeste land i verden? Top 10 ifølge Forbes Magazine Kontrollér oversættelser for 'indbygger' til estisk. Gennemse eksempler på oversættelse af indbygger i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde (Læreplan 2010) Morten Winther Bülow og Tonny Brems Knudsen (red.

BNP pr. indbygger, forbrug pr. indbygger og prisniveauindeks Version fra 26. maj 2014, 10:21 af Anonymous ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel) Skift til: Navigation , Søgning This Statistics Explained article. International statistik 488 Statistisk Årbog 2017 Tabel 433 Sammenligning af BNP pr. indbygger og prisniveau. 2015* BNP pr. indbygger omregnet me

2015 . 2016 . 2017: 2018 : BNP (real årlig vækst) % 25: 4,9: 7,2: 6,8: BNP pr. indbygger. Tusind € 55,5: 57: 61,7-Husholdning forbrug % af BNP: 33,1: 33,4: 31, Kommissionen finder, at regionalstøtte til EU's yderregioner som omhandlet i traktatens artikel #, stk. #, også falder ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel #, stk. #, litra a), hvad enten de har et BNP pr. indbygger på under # % af EU-gennemsnittet eller ej, i betragtning af deres særlige handicap som følge af den afsides beliggenhed og deres særlige problemer med at blive. • BNP: 766 mia. USD i 2018 (Verdensbanken) • BNP pr. indbygger: 9.311 USD i 2018 (Verdensbanken) • Vækst i BNP: 2,6 pct. i 2018 (Verdensbanken) • Valuta: Tyrkiske Lira (TL) • Valutakurs: 100 TL svarer til ca. 118 DKK (Danmarks Nationalbank) Regering • Præsident: Præsident Recep Tayyip Erdoğan siden 28. august 2014 BNP pr. indbygger er fordelt mere jævnt på tværs af kommunerne i Vestdanmark. Østdanmark er karakteriseret ved en større grad af koncentration omkring hovedstadsområdet. Pendling bidrager til at samle den økonomiske aktivitet i enkelte kommuner eller større områder som omkring hovedstaden. Når der korrigeres for løn ved pendling, bliver aktiviteten spredt mere jævnt i både øst og.

Den første version af BNP kommer 45 dage efter perioden og der går næsten tre år, før Danmarks Statistik har så mange oplysninger fra arbejdspladserne, at den endelige version ligger færdig. De forskellige versioner bliver mere og mere præcise, jo flere oplysninger, vi får Kina har længe været beskyldt for at være en stor miljøsynder, og specielt på udledningen af CO2, hvor Kina allerede for fem år siden passerede USA i den totale udledning. Hidtil har kineserne forsvaret sig med, at udledningen pr. indbygger var lavere end i USA og Europa - men ikke længere List of countries by GDP (PPP) per capita - Wikimedia list article. Article Verdens landes BNP pr. indbygger in Danish Wikipedia has 40.7935 points for quality, 1945 points for popularity and points for Authors' Interest (AI Bruttonationalproduktet (BNP) angiver størrelsen på et lands økonomi og angives ofte i BNP pr. indbygger. BNP i denne artikel måler, hvor meget der bliver produceret på arbejdsstedet, og ikke hvor meget indbyggerne i regionen tjener. Når Nordsjælland har et forholdsvist lavt BNP pr. indbygger, skyldes det, at der er mange, der pendler. BNP pr. indbygger er det mest anvendte mål for velstand. BNP udtrykker jo den produktion - og dermed også den indkomst, der skabes i et land. Og opgør man det pr. indbygger, tager man højde for, at landene har forskellig befolkningsstørrelse ; I 2017 lå BNP pr. indbygger på 29 900 EUR i gennemsnit for EU-28

Supermagten Kina klassificerer sig selv som et uland

I 2019 lå BNP pr. indbygger på 31 100 EUR i gennemsnit for EU-27. Til at evaluere levestandarder anvendes ofte BNP pr. indbygger, som er justeret for en økonomis størrelse i forhold til befolkningstallet. EU-27 havde i 2019 en befolkning på 448 mio. indbyggere. I 2019 var BNP pr. indbygger for EU-27 (i løbende priser) 31 100 EUR i gennemsnit Til sammenligning er det samlede bnp i f.eks. Vesteuropa ikke steget meget for den tilsvarende periode, når man måler i absolutte tal. På trods af at Kinas økonomi kommer fra et lavere niveau end Vesten, hvis man måler på bnp pr. indbygger, var målsætningen fra 2010 pænt ambitiøs data pr. indbygger omegawiki.org. Visa algoritmiskt genererade översättningar. exempel Lägg till . Stam. Match Allt exakt några ord . Dessa data [18] uttrycker bättre än per capita-BNP människors möjligheter att konsumera och spara. Disse tal[18] afspejler bedre, hvad mennesker kan forbruge og opspare, end BNP pr. BNP pr. Indbygger er et gennemsnit og ignorerer således indkomstfordelingen i et givet land. Selvom BNP pr. Indbygger i et land kan være meget højt, kan det være tilfældet, at 10 procent af landet tjener millioner gange mere end de øvrige 90 procent af landets indbyggere, der tjener ekstremt lave lønninger udledning i forhold til BNP, 1996-2009 Danmark befinder sig med godt 13 tons CO 2 pr. indbygger i 2007 nogenlunde midt i feltet af vestlige økonomier, men klart over udledningen pr. indbygger fra vækstøkonomier som Kina og Indien. Kilde: Measuring Denmark's CO 2 Emissions, CEBR & Rockwool Fonden, 2014 Kilde: Measuring Denmark's CO

Kinesisk økonomi voksede markant mere sidste år end

BNP pr. indbygger: velstandens fordeling BNP pr. Indbygger (2014) Indeks, hvor gennemsnittet for de 28 EU-lande er 10 Nedenstående er den originale artikel Verdens landes BNP pr. indbygger fra den danske Wikipedia, hentet af GramTrans den 2015-06-05 06:01:53. Eventuelle ændringer i den danske original vil blive fanget igennem regelmæssige opdateringer

6.1 Finanspolitik i Kina Kina - en ny supermagt

Nedenfor ses udviklingen i det danske BNP pr indbygger i faste priser. Det skulle give et indtryk af produktionens udvikling. Det viser ifølge denne opgørelse, at den gennemsnitlige indkomst pr dansker er gået meget frem, især fra slutningen af 1800-tallet. De seneste år er der kommet tilbageslag som følge af finanskrisen 2008 og frem BNP pr. indbygger, udvalgte lande, 2015, i US-$ Målt i markedsvalutakurs og i købekraftparitet Kilde: IMF Database, WEO April 2015, Note: Skønnet af IMF maj 201

Papua Nya Guinea - Wikipedia's Papua Nya Guinea asFillipinerne - Wikipedia's Filippinerna as translated by

der henviser til, at der er sket store stigninger i levestandarden i løbet af de seneste 15 år siden 2001, da adgangen til basale sundhedsydelser og uddannelse og empowerment af kvinder har femdoblet BNP pr. indbygger og øget den gennemsnitlige forventede levealder med 15 år; der henviser til, at ifølge USA's særlige generalinspektør for Afghanistans genopbygning (SIGAR) er antallet af. BNP pr. Indbygger beregnes ved at dividere det samlede BNP med antallet af mennesker, der bor i landet. Et højere BNP pr. Indbygger indikerer en overlegen levestandard 2021. IMF forventer, at BNP pr. indbygger vil stige med hele 64 pct. fra 5.200 US-dollars (2016-data) til 8.545 US-dollars. IMF forventer at købekraften, målt ved BNP pr. indbygger (PPP), vil stige med 25 pct. frem mod 2021. Så på trods af økonomiske udfordringer er den internationale holdning, at Colombia vil opleve en betydelig økonomis

 • Lars Jonsson Affisch.
 • Forbidden City color.
 • Skandinaviska klädmärken.
 • Faule Hunderassen.
 • Architekten Wien Liste.
 • Inga Lindström YouTube.
 • Iron Maiden Wine UK.
 • Vaccin mot vattkoppor.
 • Kommunikationsstrategi pdf.
 • MTB hjul 29.
 • 2007 zx10r specs.
 • Magdalena In de Betou.
 • Elgiganten öppettider Ljungby.
 • Varmaste platsen i Spanien på vintern.
 • C builder pattern.
 • Adoptera bort barn Sverige.
 • Skillingtryck synonym.
 • Avgränsa köksträdgård.
 • Gedicht Neuanfang Goethe.
 • 1.5 squared.
 • Engagera mp.
 • Welovebudapest.
 • Slö kanin.
 • Pokémon GO event.
 • Offre d'emploi saisonnier maine et loire.
 • Anomer kol.
 • Tiden för avstampet webbkryss.
 • Kylspray cykellås.
 • Akita vit.
 • Möbliertes Zimmer Gelsenkirchen.
 • Unternehmen mit höchster Marge.
 • How to Fold pants for travel.
 • Extra djup soffa.
 • Distributiv chock.
 • MX Player APK.
 • Bitmoji tricks.
 • Tusen och en natt lyrics English.
 • Trogbrücke Magdeburg.
 • Medaljongsjuka eller ringorm.
 • Champinjoner Livsmedelsverket.
 • Investerare söker projekt.