Home

Stoppa ökenspridning

Delmål 15.3 - Stoppa ökenspridningen och återställ ..

 1. Delmål 15.3 - Stoppa ökenspridningen och återställ förstörd mark [redovisas ej] Senast uppdaterad: 2021-03-15 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark
 2. Världens länder överens om att stoppa ökenspridningen. Foto: USDA employee s konvention mot ökenspridning (UNCDD). För att bekämpa ökenspridningen behövs det 2 miljarder dollar årligen och dessa pengar har inte kommit in. En fond för det ändåmålet kommer att starta nästa år
 3. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt
 4. Det finns olika hjälporganisationer som arbetar för att stoppa ökenspridningen. FN har en konvention för att stoppa spridningen. Det är 191 av världens stater som har skrivit under för att hjälpa till. År 2006 är utnämnt till det Internationella året mot öken och ökenspridningen

Världens länder överens om att stoppa ökenspridningen

 1. Det vi ser nu är alltså mer normala förhållanden. Ändå investeras det miljardbelopp från FN:s sida för att stoppa »ökenspridningen«. Många av världens fattigaste bor i de torraste områdena och alla insatser är därför välkomna, men pengarna kunde verkligen satsas bättre, tycker Ulf Helldén
 2. Mur av bakterier kan stoppa ökenspridningen Publicerad: den 19 oktober 2009. Två miljarder människor kan enligt FN bli offer för ökenspridningen. Många vill kämpa emot genom att plantera träd. Nu finns en ny svensk idé - en bakterie som får sand att stelna..
 3. Ökenspridning är utvidgning av redan existerande öknar eller uppkomst av nya öknar. Ökenspridning är en typ av jordförstöring där relativt torra områden blir allt torrare. Typiskt är att vattendrag försvinner, så väl som vegetation och djurliv. [1] Det orsakas av en rad faktorer, som klimatförändringar och mänskliga aktiviteter som överexploatering av jordar
 4. Idén om ökenspridning började växa fram i Afrika runt förra sekelskiftet. Spridningen ansågs vara en följd av mänsklig misshushållning, men modern teknik.
 5. Ökenspridning Inledning: Jag har valt att skriva om ökenspridning för att jag tycker att det verkar intressant och jag vill lära mig mer om det, om vad det är för nåt över huvud taget, varför det uppkommer, varför det är ett så stort problem och vad man kan göra åt det. Det vore kul att kunna mer om det för att man kanske får nytta av det i framtiden och det är alltid bra att.
 6. Den främsta orsaken till detta är människans verksamhet. Den ökande befolkningen har djur som betar bort det tunna växttäcket och människor använder träd till bränsle vilket medför ökad ökenspridning. För att stoppa detta krävs återplantering av träd, bevattning och bättre användning av jorden
 7. Delmål 15.3 - Stoppa ökenspridningen och återställ förstörd mark [redovisas ej] Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark

Stoppa ökenspridningen Stockholms Stadsbibliote

 1. Den gröna muren ska hindra ökenspridning. Sahel och Sahara är de torraste områdena på jorden. Från Senegal i väst till Sudan i öst sträcker sig öknen, och den fortsätter att breda ut sig. Men sedan 2008 pågår ett omfattande projekt för att stoppa ökenspridningen. Målet är att bygga en skyddande mur av växtlighet
 2. Mark som blir obrukbar är ett problem på många håll i världen. I Grenada i Karibien kämpar unga människor för att stoppa ökenspridning och återställa skadad jordbruksmark. Nu uppmuntras företag att följa efter. Grenada är ledande i kampen mot ökenspridning på lokal, regional och global nivå
 3. de oss om hur viktig den här frågan är
 4. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer
 5. stone 500 hektar (kanske tusentals, statistiken är osäker) i norra Kina för att stoppa.
 6. Målet inkluderar även att säkerställa ett hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridningen och stoppa markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald. 15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i.

Ökenspridning - Mimers Brun

 1. 15.3) Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark. 15.4) Bevara bergens ekosystem. 15.5) Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. 15.6) Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser. 15.7) Stoppa tjuvjakt och olaglig handel med skyddade arter
 2. 15.3 STOPPA ÖKENSPRIDNING OCH ÅTERSTÄLL FÖRSTÖRD MARK Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark
 3. Bambuodling används i allt fler länder för att bekämpa utarmning av jord och stoppa ökenspridning. - Bambu är ett gräs och samtliga arter av bambu har väldigt starka rötter som binder jorde
 4. stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och åter- beskogningen i hela världen. 15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark
 5. Det har gått tio år sedan initiativet The Great Green Wall lanserades. Ett initiativ med syfte att stoppa ökenspridning i Sahara och Sahel och som dessutom ska förbättra levnadsvillkoren för miljoner människor. Tänk dig ett grönt bälte som sträcker sig tvärs över den afrikanska kontinenten, från Dakar i väst till Djibouti i öst
 6. Ett initiativ med syfte att stoppa ökenspridning i Sahara och Sahel och som dessutom ska förbättra levnadsvillkoren för miljoner människor. Tänk dig ett grönt bälte som sträcker sig tvärs över den afrikanska kontinenten, från Dakar i väst till Djibouti i öst
 7. I Hebeiprovinsen i Kina driver Toyota ett projekt för att stoppa ökenspridning. När öknen breder ut sig uppstår vattenbrist och torka som gör det svårt för människor och djur att överleva. Toyota och lokalbefolkningen planterade ett stort antal träd, bl.a. popplar, tallar och aprikosträd

Myt att öknar sprider sig - Foku

Bakterier kan stoppa ökenspridningen - OmVärlde

• Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Bland de 16 nationella miljömålen är nedanstående särskilt relevanta för Vårby udde: • Begränsad klimatpåverkan. • Frisk luft. • Giftfri miljö. • Ingen övergödning. • God bebyggd miljö För att stoppa ökenspridning så planteras ett långt trädbälte längs Saharas södra gräns. Idag är över 20 länder och en mängd internationella organisationer engagerade i projektet. Idén att plantera träd för att stoppa ökenspridningen söder om Sahara föddes redan 1952, men det var inte förrän 2005 som ett projektförslag från Afrikanska unionen fick genomslag Stoppa ökenspridningen / Ewan McLeish ; [översättning: Kjerstin Bask]. McLeish, Ewan (författare) Alternativt namn: macleish, ewan Bask, Kjerstin (översättare) Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. McLeish, Ewan: The spread of deserts De tyckte att han var galen, men den här mannen lyckades stoppa öknen med traditionella jordbruks metoder. 13 Mars 2021 • Av Titti Carlberg. I Burkina Faso, särskilt i dess norra del, är fenomenet ökenspridning ganska oroande. Jorden förstörs långsamt men säkert, alltmer torr, eroderad och därför opruduktiv ur jordbrukssynpunkt

Om SF. Om SF. Kontakt. Kontakta oss; Bli medlem; Styrelse och valberedning; Kommunikation. Tidningen Fårskötsel; Om hemsidan; Veckobrev; Fårpodden; SF i sociala medie Inledning: Ökenspridning, en benämning på ett klimatfenomen som uppträder av olika slag, inom olika världskontinenter. Ökenspridning benämns som ett markförstörande fenomen, som torkar ut marken till en obrukbar nivå. I följd av ständiga klimatförändringar, så har ökenspridning framgångsrikt ödelagt en stor del av jordens landsyta

Bekämpa ökenspridning. Vi fann att risken för ökenspridning i EU inte hanteras ändamålsenligt och effektivt. Ökenspridning och markförstöring utgör växande hot, men de åtgärder som vidtas för att bekämpa ökenspridning är inte samstämmiga. Det finns ingen gemensam vision i EU om hur markförstöringsneutralitet ska uppnås till 2030 De utvecklade länder- na förbinder sig att. - Ökenspridning. Världens länder överens om att stoppa ökenspridningen ÖKENSPRIDNING Men avtalet börjar gälla först 2030. Snabbläs. Foto: USDA employee . Elias Rosell elias.rosell@supermiljobloggen.se 31 okt 2015 • Lästid: SMB kämpar för en hållbar. Ökenspridning 2 Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0 Description: Ökenspridning Inledning Ökenspridning är idag ett stort problem i dagens samhälle, både i i-länder och u-länder. Man kan stoppa ökenspridningen, men det är en mycket svår fråga. Ma..

Ökenspridning - Wikipedi

En stor del är det så kallade Green Great Wall-projektet, som syftar till att stoppa ökenspridning och jorderosion, samt minska luftföroreningar och klimatförändringar. I Indien står jordbruket för den ojämförligt största ökningen (82 procent) av den gröna tillväxten 15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark Tolv delmål är kopplade till mål 15. De handlar bland annat om att bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, bekämpa ökenspridning, hejda förlusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurarter och integrera den biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering stoppa ökenspridning och rädda regnskog. Vi sålde fair trade-produkter innan begreppet ens fanns. Jag är stolt över att tillhöra en kyrka som varit, och är, banbrytare för global rättvisa och hållbarhet. Många saker som i dag är självklara, som att kunna köpa Fairtrade-bananer eller kaffe i mataffären, had

Forskningen som tog hål på myten om ökenspridning 10 maj

Läs om Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald här. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på denna planet. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad En bakterie som kan hjälpa till att stoppa ökenspridningen, flygplan byggda i lättviktsmaterial och broar vävda i kolfiber. Det är några av de teknik- och materiallösningar som kommer att presenteras under Material Fusion den 10-12 mars på Svenska Mässan i Göteborg Ändå lägger FN miljarder på att stoppa öknarna * Hindra ökenspridning Vill du också investera i träd, så hittar du mer information här: BETTER GLOBE Vill du läsa mer om inkomsterna som kommer från träden: Inkomst från trä Det 14:de partsmötet för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning hålls i New Delhi, Indien, den 2-13 september 2019 Trädplantagerna är viktiga för landet då de leder till arbetstillfällen och en starkare skogsindustri. Men de är också viktiga för miljön och klimatet eftersom de bidrar till att stoppa ökenspridning, binda koldioxid och gynna biologisk mångfald. Läs mer här (www.dw.com

Termiter kan stoppa spridningen av öknar | Natursidan

Ökenspridningen - Mimers Brun

GE 1 (En värld i förändring (Konflikter och flyktningar (Flyktningskap: GE 1 (En värld i förändring, Miljöförändringar, Naturfenomen (Värmebölja och bitande kyla , hypocentrum och epicentum, Översvämningar , tornadon och tromber, Vulkanism , cykloner, kraftiga lågtryck , ovanför hav och förenas oftast med åskväder , tropiska cykloner, oftast slutet av sommaren. Delmål för mål 15 15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. 15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen.

Lätta fakta om öknar Geografi SO-rumme

Handeln med jordbruksprodukter kommer också att spela en viktig roll när det gäller att förverkliga de flesta målen för hållbar utveckling, särskilt 12 (Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster) och 15 (Hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald) samt 1 (Avskaffa fattigdom. 15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer. 17

Kontrollera 'ökenspridning' översättningar till turkiska. Titta igenom exempel på ökenspridning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Hur ska vi göra för att hjälpa dem med att stoppa ökenspridning och erosion av odlingsjord? Skillnaden nu mot innan resan att vi har en klar bild av vilka behov som faktiskt finns. Innan resan hade vi bara mycket vaga uppfattningar Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till. 28.1.2015 - Det är inte för intet 2015 utpekas som ett avgörande år för de Förenta Nationerna. En ny agenda för hållbar utveckling skall utformas i år, följd av ett universellt klimatavtal. Den så kallade post 2015 -agendan för hållbar utveckling kommer att ersätta millenniemålen vars mandat löper ut i slutet av året. De nya [ Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi-skogen har sedan 1983 hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom

15.3 stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark 15.4 Bevara bergekoystem 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 15.6 Främja tillträde till och orättvis vinstdelning av genetiska resurser 15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arte NYHETER. Svenske Josef, 29, försöker stoppa ökenspridningen i Niger. TANOUT, Niger. I realiteten är Niger världens fattigaste land och genom åren har det fått miljarder och åter miljarder.

FN:s officiella mål: Skydda, återställa och främja hållbar användning jordens resurser, hantera skogar på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning och stoppa och vända nedbrytning av mark och stoppa förlust av biologisk mångfald Mål 15. Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstörelse och hejda förlusten av biologisk mångfald. Tobaksodling i låg- och medelinkomstländer orsakar allvarlig förstörelse av land och jord, och en rad andra störningar i ekosystemet även det skapar läckage av kol till atmosfären. Betesdjuren, menar Savory, hjälper till att stoppa ökenspridningen genom där hjordarna drar fram täcks marken av dynga och nedtrampat gräs som kan börja brytas ner. Att marken är täckt av nedtrampat gräs gör också att vatten bättre kan hållas kvar i jorden weiby 15.3 stoppa Ökenspridning och ÅterstÄll fÖrstÖrd mark . weiby 15.4 bevara bergsekosystem . weiby 15.5 skydda den biologiska mÅngfalden och naturliga livsmiljÖer . weiby 15.6 frÄmja tilltrÄde. Så ska man stoppa ett av världens svåraste miljöproblem

Ökenspridning sahara, ökenspridning är utvidgning av redan

Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten. Den 30 november ska världens ledare träffas och diskutera de 17 nya hållbara utvecklingsmålen som ska gälla år 2015 - 2030. Ett av målen, nr 11, handlar om att göra städer inkluderande, säkra och hållbara. Att nå målet kommer att kräva uppoffringar, men sammantaget blir vi hälsosammare, får en trevligare miljö och lever längre, menar miljöforskare Idag används permakultur som verktyg för att odla i städer på tak och väggar, i vanliga hemmaträdgårdar, som skogsjordbruk runt om i världen, för att stoppa ökenspridning och mycket mer. Det måste dock tilläggas att det förekommit överallt i världen men särskilt i tropikerna Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer International Day of Forests 2018... اليوم العالمي للغابات... Dagens värld av skogar Journée internationale des forêts In today's world of forestsPlant trees not cut it Stop desertification,..

Agricultural Arts. 126,246 likes · 1,646 talking about this. ‎Page interested in agricultural science, horticulture engineering, scientific and practical applications.... صفحة تهتم بعلوم الهندسة.. Fortfarande pågår, och vars utveckling började för ett decennium sedan, detta projekt som korsar 11 länder Det föddes med syftet att stoppa ökningen av ökenspridningen i detta stora afrikanska område. Det är känt som The Great Green Wall of Africa, eller Initiativ för den stora gröna muren i Sahara och Sahel Vi-skogen startade 1982 under stridsropet Stoppa öknen! myntat av initiativtagaren och Vi-medarbetaren Sten Lundgren. Och för att stoppa ökenutbredningen planteras träd, träd som du kan ge bort, istället för en blomma eller skicka som julkort eller för att hedra en bortgången vän. Det enda du beh Termiter kan stoppa öknens framfart. Nu visar det sig alltså att sandtermiternas bon är avgörande för att stoppa ökenspridningen till torrmarker som ligger i riskzonen

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfal

Den gröna muren ska hindra ökenspridning ET

Onkel Olofs Funderingar: Ökenspridning

Ökenspridningen ett allt större hot - Syr

Globala målen för hållbar utveckling - Svenska FN-förbundet

Särskild rapport nr 33/2018: Ökenspridning i E

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad 15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, 15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter

Några av delmålen i mål 15 består i att stoppa avskogning, hållbart bruka alla typer av skogar samt mobilisera resurser för att finansiera bevarandet av den biologiska mångfalden. Men de Globala målen är integrerade och det är tydligt att bevarandet av skogar är nära kopplat till flera andra mål Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ markförstöringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald. 16

• Stoppa utfisket och skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena före 2020. 15. SKYDDA, ÅTERSTÄLLA OCH FRÄMJA HÅLLBAR ANVÄNDNING AV EKOSYSTEMEN PÅ LAND, HANTERA SKOGEN HÅLLBART, BEKÄMPA ÖKENSPRIDNING, STOPPA MARKFÖRSTÖRELSE OCH HEJDA FÖRLUSTEN AV BIOLOGISK MÅNGFAL av dem, stoppa ökenspridning och markförstö-ring och hindra att den biologis-ka mångfalden minskar Främja fredliga samhällen, ga-rantera tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva och ansvariga institutioner på alla nivåer Stärka verkstäl-landet av hållbar utveckling och det globala partnerskapet för hållbar ut-vecklin Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald. 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,. Den av FN hyllade kinesiska satsningen på att bekämpa ökenspridning genom att plantera träd The Iraqi Green Belt, som går ut på att bygga en 780 kilometer lång grön mur i Iraks västra öken för att stoppa ökenspridningen och sand- och dammstormar Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstörelse och hejda förlusten av biologisk mångfald. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer

FN:s Globala mål för hållbar utveckling KT

Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald; Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåe Januari 2015 - Det är inte för intet 2015 utpekas som ett avgörande år för de Förenta Nationerna. En ny agenda för hållbar utveckling skall utformas i år, följd av ett universellt klimatavtal. Den så kallade post 2015 -agendan för hållbar utveckling kommer att ersätta millenniemålen vars mandat löper ut i slutet av året. De [

Kina odlar GMO-skogar mot öken-spridning

Jönköping stoppar nybyggnation på jordbruksmark. SAMHÄLLSPLANERING Kommunfullmäktige i Jönköping har fattat ett beslut som sätter stopp för framtida exploatering av jordbruksmark i kommunen. Ett beslut de än så länge är relativt ensamma om i Sverige och som applåderas av LRF debatt Omfördela budgeten från försvaret till miljöskydd, och tvinga Försvarsmakten att redovisa sina utsläpp, skriver Jennifer Råsten, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet. »Det förändrade säkerhetsläget« är den formulering med vilken försvarsmakten får miljardrullningar, tillåts stoppa klimatinvesteringar och får gräddfil när det gäller. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald. 16 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för geovetenskaper Naturgeografi ISSN 1400-3821 B 616 Rapport Göteborg 2010 Post adress Adress Telefon Fax Geovetarcentrum Geovetarcentrum Geovetarcentrum 031-786 19 56 031-786 19 86 Göteborgs universite

Mål 15. Skydda, återställa och främja en hållbar ..

Avskogning leder bland annat till förlust av biologisk mångfald, ökenspridning och översvämningar. Några av delmålen i mål 15 handlar om att stoppa avskogning, att brukar skogar hållbart samt att samla resurser för att finansiera bevarandet av den biologiska mångfalden

 • Vad händer om man eldar salt.
 • Big cities in Scotland.
 • Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund.
 • Bordstabletter julmotiv.
 • Grön Fri.
 • Rocky Balboa rollista.
 • All ARMS characters abilities 2020.
 • Vittinge enkupigt tegel pris.
 • Hyra stuga Sälen Blocket.
 • J Hardy Outfitters Sand Dollar Lifestyles.
 • Bra restaurang Vasastan.
 • Carport Discount.
 • Fem smutsiga små fingrar text.
 • Bli bättre på plankan.
 • Köpa hus på Norra Cypern.
 • TTP HUS.
 • Veranstaltungen Neuruppin abgesagt.
 • Puerto Banús rentals.
 • Gohan vs Goku.
 • Frågor att ställa på dejt.
 • Utedusch BAUHAUS.
 • IFA Events.
 • Last minute groepsreis december.
 • Falsk krupp.
 • Sagostund med Astrid Lindgren Pippi.
 • PH mätare papper.
 • Hur gammal blev Carl von Linné.
 • RKKB 13.
 • ASOS Kleider Spitze.
 • Pat pga.
 • ICA Banken Student CSN.
 • Most popular social media.
 • Fine Champagne Cognac Courvoisier.
 • Google ocean game.
 • Mattbaggar larver.
 • Martin Lamprecht yrke.
 • Exotiska träd.
 • Stadtplan Braunschweig pdf.
 • Rickard Delér Alexandra Rapaport.
 • Gehalt Filialleiter Bäckerei.
 • Visa Karte kostenlos.